Driving Machines

Serva bilen

Det är väl inte så att vi ligger sömnlösa om nätterna och funderar när det var dags för service på bilen nästa gång, men det är ändock viktigt att detta görs med jämna mellanrum. Mycket för att vi ska kunna åka iväg med vår bil utan att känna oss oroliga att det ska hända något med bilen under färd. Med regelbunden service så håller bilen längre och blir snällare mot miljön. Dessutom har många nya bilar en nybilsgaranti, som kräver att du utför service på en auktoriserad verkstad, eller på ett fackmannamässigt vis, för att garantin ska gälla. Garantin innefattarContinue Reading

Gokart

Gokart eller karting är något av en ingångsport för de som är intresserade och vill hålla på med motorsport, dessa små snabba fordonen körs på en asfalterad bana och du kan redan börja som 7 åring att köra gokart. Detta gör att du i tidig ålder kan bygga upp ditt självförtroende bakom ratten på ett fordon. På många orter så finns det hyrkartsanläggningar där du kan hyra och köra dessa fordon. Det är oftast någon förening bakom dessa banor som tävlar inom denna motorsport. Men för att få in pengar till föreningen så hyr man ut och vanliga människor kanContinue Reading